اتاق های جلسه در Pasig City

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Pasig City

19/F Marco Polo Ortigas Manila


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

L29 Joy Nostalg Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

3/F Polar Center Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

6/F Cyber One Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

35/F &36/F Penthouse


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

28F & Penthouse World Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

14/F Net Cube Center


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

7/F Unit B, 8 Rockwell


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

5/F Gateway Tower, Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

20/F, Zuellig Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

7/F Glorietta


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

28th Floor, Tower 2


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

Level 40, PBCom Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

41st Floor, GT Tower International


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

4/F Unit 2C


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Pasig City

Units 504-P to 508-P, Pacific Drive


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Pasig City

9/F Filinvest One Building


اتاق جلسه

با مراجعه به Pasig Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+