اتاق های جلسه در Doha

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Doha

Blue Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Doha

Al Owaina Tower, 7th Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Doha

63 Airport Road, 1st Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Doha

5th Floor, Muntazah Commercial Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Doha

5th Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Doha

Al Shoumoukh Towers


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Doha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Doha

Al Fardan Office Tower, 8th, 9th and 14th Floors


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Doha

Qanat Quartier


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Doha

11th & 12th floor


اتاق جلسه

با مراجعه به Dohaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+