اتاق های جلسه در Al Khobar

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Al Khobar

Al Rashid Towers, 2nd Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Al Khobar

Al Ghalya Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Al Khobar

Damman Business Park


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Al Khobar

United Tower Level 29


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Al Khobar

Level 9


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Al Khobar

5th. floor Wind Tower


اتاق جلسه

با مراجعه به Al Khobarدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+