اتاق های جلسه در Singapore

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Singapore

6 Toa Payoh Central


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

101 Thomson Road


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

11 Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

218 Orchard Road


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

#03-20 Galaxis 1


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Singapore

DUO Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

Sultan Link


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

410 North Bridge Road


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Singapore

9 Temasek Boulevard


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

Spaces Clarke Quay


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Singapore

Centennial Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

36th Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

Level 24


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

1 Fullerton Road #02-01


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

50 Geylang East Avenue 1


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

Level 8


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

Level 18, 20 & 21


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

#24-01 to #24-32


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

Spaces Robinson


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

34 Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

8 Marina View


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

1 Wallich Street


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

17/F, 12 Marina Boulevard


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

Paya Lebar Square


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

AXA Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

JTC Summit


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

21 Jurong East Central 1


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

1 Harbourfront Place


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Singapore

#09-02 Tampines Junction


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Singapore

The Signature


اتاق جلسه

با مراجعه به Singaporeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+