اتاق های جلسه در Birmingham

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Birmingham

35 Bull Street


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Birmingham

43 Temple Row


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

12-22 Newhall Street


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

One Victoria Square


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

Crossway


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

2nd floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

Calthorpe Road


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

Fort Dunlop


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Birmingham

Ground Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

Park House


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

Central Boulevard


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

M6 Toll Junctions T6/T7


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

Isidore Road


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

3, The Quadrant


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Birmingham

Hilton Hotel


اتاق جلسه

با مراجعه به Birminghamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+