اتاق های جلسه در Halifax

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Halifax

Fearnley Mill


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Halifax

1st floor East Suite Waterfront


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Halifax

No 2 Wellington Place


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Halifax

Ground, First and Second


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Halifax

Pinnacle


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Halifax

Unit G37b


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Halifax

Ground and first floor


اتاق جلسه

با مراجعه به Halifaxدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+