مکان های فضای کاری در Algiers

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Algiers

Algeria Business Centre


دفاتر از 1,720.00 DA - 2,360.00 DA
دفاتر مجهز در Algiers

Bab-Ezzouar Business Center


دفاتر از 1,080.00 DA - 1,350.00 DA

با مراجعه به Algiersدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+