مکان های فضای کاری در Luanda

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Luanda

Avenida Talatona, Condomíno Belas Business Park V


دفاتر از Kz ٧,٣٧٠,٠٠ - Kz ١٠,١٣٠,٠٠

با مراجعه به Luandaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+