مکان های فضای کاری در Buenos Aires

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Buenos Aires

American Express Building


دفاتر از $ ١٣,٦٠ - $ ١٨,٨٠
دفاتر مجهز در Buenos Aires

557/599 Bouchard


دفاتر از $ ١٥,٩٠ - $ ٢١,٨٠
دفاتر مجهز در Buenos Aires

240 Ing. Buttystreet


دفاتر از $ ١٨,٥٠ - $ ٢٥,٥٠
دفاتر مجهز در Buenos Aires

Colonos Sur Building


دفاتر از $ ١٥,٩٠ - $ ٢١,٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Buenos Aires

Libertador Avenue 101


دفاتر از $ ١٣,٦٠ - $ ١٨,٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Buenos Aires

Libertador Avenue 2442


دفاتر از $ ٩,٩٠ - $ ١٣,٧٠

با مراجعه به Buenos Airesدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+