مکان های فضای کاری در Adelaide

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Adelaide

Level 5, City Central


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٥.١٠
دفاتر مجهز در Adelaide

Level 21


دفاتر از $٢٠.٣٠ - $٢٥.٣٠
دفاتر مجهز در Adelaide

Level 3, 169 Fullarton Road


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٥.١٠

با مراجعه به Adelaideدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+