مکان های فضای کاری در Brisbane

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Brisbane

22/F Northbank Plaza


دفاتر از $١٦.٨٠ - $٢٣.١٠
دفاتر مجهز در Brisbane

Level 16


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Brisbane

Mezzanine Level


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Brisbane

Level 21


دفاتر از $١٦.٨٠ - $٢٣.١٠
دفاتر مجهز در Brisbane

Level 23


دفاتر از $١٦.٨٠ - $٢٣.١٠
دفاتر مجهز در Brisbane

Level 18


دفاتر از $٢١.٠٠ - $٢٦.٢٠
دفاتر مجهز در Brisbane

Level 18


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Brisbane

Level 27


دفاتر از $١٨.٩٠ - $٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Brisbane

Level 10, 15 Green Square Close


دفاتر از $١٨.٩٠ - $٢٦.٠٠

با مراجعه به Brisbaneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+