مکان های فضای کاری در Canberra

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Canberra

Level 8, 121 Marcus Clarke St.


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Canberra

Level 4 & 5


دفاتر از $١٧.١٠ - $٢٣.٥٠
دفاتر مجهز در Canberra

Units 1 to 4


دفاتر از $١٧.٠٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Canberra

Level 4, Eastern Plaza Offices


دفاتر از $١٨.٠٠ - $٢٦.٠٠

با مراجعه به Canberraدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+