مکان های فضای کاری در Gold Coast

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Gold Coast

Levels 9 & 10, Wyndham Building


دفاتر از $١٩.١٠ - $٢٦.٣٠
دفاتر مجهز در Gold Coast

Level 13


دفاتر از $٢٢.٦٠ - $٢٨.٣٠
دفاتر مجهز در Gold Coast

Ground floor


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Gold Coastدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+