مکان های فضای کاری در Perth

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Perth

Level 27


دفاتر از $٣٠.٩٠ - $٤٢.٤٠
دفاتر مجهز در Perth

Level 29 and 30


دفاتر از $٢٣.٧٠ - $٣٢.٥٠
دفاتر مجهز در Perth

Level 3


دفاتر از $١٩.٦٠ - $٢٦.٩٠
دفاتر مجهز در Perth

Level 1


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Perth

The Garden Office Park, Level 2, Building C


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٦٠

با مراجعه به Perthدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+