مکان های فضای کاری در Graz

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Graz

Regus City Tower


دفاتر از € ٧,٠٠ - € ٩,٥٠
دفاتر مجهز در Graz

1st; 2nd and 4th floor


دفاتر از € ٦,٣٠ - € ٨,٧٠

با مراجعه به Grazدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+