مکان های فضای کاری در Vienna

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Vienna

Fleischmarkt 1/6/12


دفاتر از € ١٣,٣٠ - € ١٨,٢٠
دفاتر مجهز در Vienna

Graben 19


دفاتر از € ١٠,٥٠ - € ١٤,٤٠
دفاتر مجهز در Vienna

1st, 2nd floor


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٤٠
دفاتر مجهز در Vienna

Herrengasse 1-3


دفاتر از € ١٦,٦٠
دفاتر مجهز در Vienna

Kaerntner Ring 5-7


دفاتر از € ١٠,٥٠ - € ١٤,٤٠
دفاتر مجهز در Vienna

Schottenring 16/2


دفاتر از € ١٣,٣٠ - € ١٨,٢٠
دفاتر مجهز در Vienna

Operngasse 17-21


دفاتر از € ١٦,٦٠
دفاتر مجهز در Vienna

Mariahilfer Strasse 36


دفاتر از € ١٠,٥٠ - € ١٤,٤٠
دفاتر مجهز در Vienna

2nd floor


دفاتر از € ٩,٠٠ - € ١٢,٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Vienna

3rd Floor


دفاتر از € ٨,١٠ - € ١١,١٠
دفاتر مجهز در Vienna

The Icon Vienna, Tower C


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Vienna

Regus Westbahnhof


دفاتر از € ١٠,١٠ - € ١١,١٠
دفاتر مجهز در Vienna

Ground floor


دفاتر از € ١١,٢٠ - € ١٢,٣٠
دفاتر مجهز در Vienna

23rd and 24th floor


دفاتر از € ١١,٢٠ - € ١٢,٣٠
دفاتر مجهز در Vienna

Simmeringer Hauptstrasse 24


دفاتر از € ٥,٤٠ - € ٧,٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Vienna

30th floor


دفاتر از € ١٦,٦٠ - € ١٨,٢٠
دفاتر مجهز در Vienna

Mooslackengasse 17


دفاتر از € ٥,٤٠ - € ٦,٧٠
دفاتر مجهز در Vienna

Twin Tower


دفاتر از € ٨,١٠ - € ١١,١٠
دفاتر مجهز در Vienna

Office Park I


دفاتر از € ١٠,٥٠ - € ١٤,٤٠

با مراجعه به Viennaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+