مکان های فضای کاری در Baku

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Baku

5th floor


دفاتر از ١٨,٥٠ AZN - ٢٥,٤٠ AZN
دفاتر مجهز در Baku

5th Floor


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Bakuدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+