مکان های فضای کاری در Dhaka

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Dhaka

Crystal Palace, 3rd Floor


دفاتر از BDT ١,٣٢٠.٠٠ - BDT ١,٨١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Dhaka

UTC Building


دفاتر از BDT ٨٣٤.٠٠ - BDT ١,١٤٧.٠٠

با مراجعه به Dhakaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+