مکان های فضای کاری در Ghent

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Ghent

Gaston Crommenlaan 4


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ١٠,٢٠
دفاتر مجهز در Ghent

Groeneweg 17


دفاتر از € ٦,٤٠ - € ٨,٨٠

با مراجعه به Ghentدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+