مکان های فضای کاری در Barueri

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Barueri

Dr. Marcos Penteado Ulhoa de Rodrigues Street, 939


دفاتر از BRL ٢٧,١٠ - BRL ٣٧,٢٠
دفاتر مجهز در Barueri

17th Floor, Eldorado Building


دفاتر از BRL ٥٦,٧٠ - BRL ٧٧,٩٠
دفاتر مجهز در Barueri

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1485


دفاتر از BRL ٣٦,٧٠ - BRL ٥٠,٥٠
دفاتر مجهز در Barueri

Capitao Antonio Rosa Street, 409


دفاتر از BRL ٥٦,٧٠ - BRL ٧٧,٩٠
دفاتر مجهز در Barueri

14th Floor, Cidade Jardim Corporate Center - Park Tower


دفاتر از BRL ٤٩,١٠ - BRL ٦٧,٤٠
دفاتر مجهز در Barueri

JK Complex, Tower B


دفاتر از BRL ٥٤,١٠ - BRL ٧٤,٤٠
دفاتر مجهز در Barueri

Av. Cidade Jardim, 400 - 7º e 20º andares


دفاتر از BRL ٣٦,٧٠ - BRL ٥٠,٥٠
دفاتر مجهز در Barueri

Edifício E-Tower


دفاتر از BRL ٤٩,١٠ - BRL ٦٧,٤٠
دفاتر مجهز در Barueri

Sao Paulo, Millennium


دفاتر از BRL ٤١,٤٠ - BRL ٥٧,٠٠
دفاتر مجهز در Barueri

51, Irma Gabriela Street


دفاتر از BRL ٧٨,٢٠ - BRL ٩٧,٨٠
دفاتر مجهز در Barueri

Av. das Nações Unidas, 12995 - 10º andar.


دفاتر از BRL ٣١,٣٠ - BRL ٤٣,١٠
دفاتر مجهز در Barueri

Nacoes Unidas Tower


دفاتر از BRL ٤٩,١٠ - BRL ٦١,٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barueri

Av. das Nações Unidas, 12551


دفاتر از BRL ٤١,٤٠ - BRL ٥٧,٠٠
دفاتر مجهز در Barueri

3rd Floor, Seculum Building


دفاتر از BRL ٤١,٩٠ - BRL ٥٧,٦٠
دفاتر مجهز در Barueri

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.509


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
دفاتر مجهز در Barueri

1.455, Juscelino Kubistchek Avenue


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
دفاتر مجهز در Barueri

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
دفاتر مجهز در Barueri

Doutor Chucri Zaidan Ave, 296


دفاتر از BRL ٥٤,١٠ - BRL ٧٤,٤٠
دفاتر مجهز در Barueri

4th Floor Edificio Continental Square


دفاتر از BRL ٤١,٤٠ - BRL ٥٧,٠٠
دفاتر مجهز در Barueri

Edificio Birmann 11


دفاتر از BRL ٣١,٣٠ - BRL ٤٣,١٠
دفاتر مجهز در Barueri

New Century Building


دفاتر از BRL ٤١,٩٠ - BRL ٥٧,٦٠
دفاتر مجهز در Barueri

Av. Dr. Chucri Zaidan, 940 - 16º andar


دفاتر از BRL ٣١,٣٠ - BRL ٤٣,١٠
دفاتر مجهز در Barueri

Av. das Nações Unidas 14171


دفاتر از BRL ٥٤,١٠ - BRL ٧٤,٤٠
دفاتر مجهز در Barueri

Arquiteto Olavo Redig de Campos Street, 105


دفاتر از BRL ٤٩,١٠ - BRL ٦٧,٤٠
دفاتر مجهز در Barueri

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.221


دفاتر از BRL ٥٦,٧٠ - BRL ٧٧,٩٠
دفاتر مجهز در Barueri

Spaces Vila Olimpia


دفاتر از BRL ٥٦,٧٠ - BRL ٧٧,٩٠
دفاتر مجهز در Barueri

Panamerica Park


دفاتر از BRL ٣١,٣٠ - BRL ٤٣,١٠
دفاتر مجهز در Barueri

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


دفاتر از BRL ٣٦,٧٠ - BRL ٤٥,٩٠
دفاتر مجهز در Barueri

Paulista Building


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barueri

Paulista Financial District


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barueri

10th Floor


دفاتر از BRL ٤١,٩٠ - BRL ٥٧,٦٠
دفاتر مجهز در Barueri

Ground Floor, Mezzanine


دفاتر از BRL ٤١,٩٠ - BRL ٥٧,٦٠
دفاتر مجهز در Barueri

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
دفاتر مجهز در Barueri

101, José Versolato Avenue


دفاتر از BRL ٢٧,٤٠ - BRL ٣٧,٧٠

با مراجعه به Barueriدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+