مکان های فضای کاری در Belo Horizonte

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Belo Horizonte

Belo Horizonte


دفاتر از BRL ٤٥,٢٠ - BRL ٦٢,١٠
دفاتر مجهز در Belo Horizonte

Av. do Contorno, 6594


دفاتر از BRL ٣٧,٠٠ - BRL ٥٠,٨٠

با مراجعه به Belo Horizonteدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+