مکان های فضای کاری در Brasilia

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Brasilia

10th Floor, Tower C


دفاتر از BRL ٤٧,٧٠ - BRL ٦٥,٦٠
دفاتر مجهز در Brasilia

SCN QD 2 BL A Number 190 - 5° Floor


دفاتر از BRL ٣٦,٠٠ - BRL ٤٩,٠٠
دفاتر مجهز در Brasilia

Palacio da Agricultura Building


دفاتر از BRL ٤٠,٠٠ - BRL ٥٥,٠٠
دفاتر مجهز در Brasilia

SCN QD 4 BL. B Number 100


دفاتر از BRL ٤٠,٠٠ - BRL ٥٥,٠٠

با مراجعه به Brasiliaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+