مکان های فضای کاری در Campinas

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Campinas

Avenida Jose de Souza Campos Avenue, 575


دفاتر از BRL ٥٣,٥٠ - BRL ٧٣,٥٠
دفاتر مجهز در Campinas

Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira


دفاتر از BRL ٣٧,٨٠ - BRL ٥٢,٠٠

با مراجعه به Campinasدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+