مکان های فضای کاری در Curitiba

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Curitiba

Rua Pasteur, 463. 13º andar


دفاتر از BRL ٢٦,٤٠ - BRL ٣٦,٣٠
دفاتر مجهز در Curitiba

Rua Comendador Araújo, 499. 10º andar


دفاتر از BRL ٣٥,٦٠ - BRL ٤٩,٠٠

با مراجعه به Curitibaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+