مکان های فضای کاری در Porto Alegre

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Porto Alegre

8th floor, 90, Dolorez Alcaraz Caldas Ave.


دفاتر از BRL ٣٨,١٠ - BRL ٥٢,٣٠
دفاتر مجهز در Porto Alegre

Av. Carlos Gomes


دفاتر از BRL ٣٢,٠٠ - BRL ٤٤,٠٠
دفاتر مجهز در Porto Alegre

Platinum Building


دفاتر از BRL ٣٨,٠٠ - BRL ٥٢,٠٠

با مراجعه به Porto Alegreدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+