مکان های فضای کاری در Recife

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Recife

Av.Eng. Antônio de Góes, 60 - 7º e 14º andar


دفاتر از BRL ٣٨,٣٠ - BRL ٥٢,٧٠
دفاتر مجهز در Recife

Recife, Cicero Dias


دفاتر از BRL ٤٨,٥٠ - BRL ٦٠,٦٠

با مراجعه به Recifeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+