مکان های فضای کاری در Salvador

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Salvador

33rd Floor Edificio Mundo Plaza


دفاتر از BRL ٣٥,٠٠ - BRL ٤٨,٠٠
دفاتر مجهز در Salvador

Av. Tancredo Neves


دفاتر از BRL ٢٦,٠٠ - BRL ٣٦,٠٠

با مراجعه به Salvadorدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+