مکان های فضای کاری در Sofia

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Sofia

5th and 6th Floors


دفاتر از ١٨,٢٠ BGN - ٢٥,٠٠ BGN
دفاتر مجهز در Sofia

Boulevard Totleben 53-55


دفاتر از ١٣,٥٠ BGN - ١٨,٥٠ BGN
دفاتر مجهز در Sofia

132 Mimi Balkanska Str.


دفاتر از ٩,٨٠ BGN - ١٣,٤٠ BGN

با مراجعه به Sofiaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+