مکان های فضای کاری در Phnom Penh

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Phnom Penh

CASA by Meridian, Orient Tower


دفاتر از ٧.٠٠$ - ١٠.٠٠$
دفاتر مجهز در Phnom Penh

18/F Canadia Bank Tower


دفاتر از ٧.٠٠$ - ١٠.٠٠$
دفاتر مجهز در Phnom Penh

Exchange Square, 14th Floor


دفاتر از ١١.٩٠$ - ١٦.٣٠$

با مراجعه به Phnom Penhدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+