مکان های فضای کاری در Winnipeg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Winnipeg

201 Portage Avenue - 18th Floor


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Winnipeg

330 St. Mary Avenue


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠

با مراجعه به Winnipegدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+