مکان های فضای کاری در Kitchener

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kitchener

22 Frederick St


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Kitchener

180 Northfield Drive West


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٢٠

با مراجعه به Kitchenerدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+