مکان های فضای کاری در Beijing

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Beijing

Beijing, Sun Dong An Plaza


دفاتر از CNY١٣٣.٠٠ - CNY١٨٢.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

Level 15 NCI Tower


دفاتر از CNY١٣٣.٠٠ - CNY١٨٢.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

West, 5/F China Life Tower


دفاتر از CNY١٢٨.٠٠ - CNY١٧٦.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

5/F China Life Tower


دفاتر از CNY١٠٨.٠٠ - CNY١٤٨.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

4/F, Tower C, MinMetals Square


دفاتر از CNY١٧٩.٠٠ - CNY٢٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

10/F IFC East Tower


دفاتر از CNY٢١٠.٠٠ - CNY٢٨٩.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

15/F, Office Building A, Parkview Green


دفاتر از CNY٢٨٧.٠٠ - CNY٣٩٥.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

12/F Financial Street Excel Centre


دفاتر از CNY٢٨٧.٠٠ - CNY٣٩٥.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

6/F, Tower 2, Prosper Center


دفاتر از CNY١٣٣.٠٠ - CNY١٨٢.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

Zhongyu Mansion


دفاتر از CNY١٨٨.٠٠ - CNY٢٣٥.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

15F China Word Tower A


دفاتر از CNY٢١٠.٠٠ - CNY٢٨٩.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

10/F, South Tower, Kerry Centre


دفاتر از CNY١٧٩.٠٠ - CNY٢٤٦.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

11/F Beijing Kerry Centre


دفاتر از CNY٢١٠.٠٠ - CNY٢٨٩.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

7/F, China Merchant Building


دفاتر از CNY١٣٣.٠٠ - CNY١٨٢.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

26/F, Tower D, Vantone Centre


دفاتر از CNY١٣٣.٠٠ - CNY١٨٢.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

5/F, Block A, Landgent Center


دفاتر از CNY١٣٣.٠٠ - CNY١٨٢.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

23/F, Taikang Financial Tower


دفاتر از CNY١٧٩.٠٠ - CNY٢٤٦.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

17/F, Tower D1, DRC Diplomatic Office Building


دفاتر از CNY١٨٨.٠٠ - CNY٢٥٨.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Beijing

Beijing Lufthansa Center C203


دفاتر از CNY١٢٨.٠٠ - CNY١٧٦.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Beijing

3/F, Tower A, Global Trade Centre


دفاتر از CNY١٢٨.٠٠ - CNY١٧٦.٠٠
دفاتر مجهز در Beijing

7/F Metropolis Tower


دفاتر از CNY١٨٨.٠٠ - CNY٢٥٨.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Beijing

5/F, Tower C, Lei Shing Hong Plaza


دفاتر از CNY١٨٨.٠٠ - CNY٢٥٨.٠٠

با مراجعه به Beijingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+