مکان های فضای کاری در Chengdu

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Chengdu

36/F, Yanlord Landmark Office Building


دفاتر از CNY٨٧.٠٠ - CNY١٠٩.٠٠
دفاتر مجهز در Chengdu

Unit 1-6, 25/F, Tower 1, International Finance Square (IFS)


دفاتر از CNY١٠٦.٠٠ - CNY١٣٢.٠٠
دفاتر مجهز در Chengdu

26/F Building A, Times Plaza


دفاتر از CNY٧٣.٠٠ - CNY١٠٠.٠٠
دفاتر مجهز در Chengdu

32F, China Resources Building


دفاتر از CNY٨٧.٠٠ - CNY١٠٩.٠٠

با مراجعه به Chengduدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+