مکان های فضای کاری در Chongqing

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Chongqing

19F, Chongqing World Financial Centre


دفاتر از CNY٨٨.٠٠ - CNY١١٠.٠٠
دفاتر مجهز در Chongqing

33/F Yangtze River International Plaza


دفاتر از CNY٤٩.٠٠ - CNY٦٧.٠٠
دفاتر مجهز در Chongqing

35F, HNA Poly Plaza


دفاتر از CNY٦٠.٠٠ - CNY٧٥.٠٠
دفاتر مجهز در Chongqing

10/F, PICC Building


دفاتر از CNY٥٤.٠٠ - CNY٧٥.٠٠

با مراجعه به Chongqingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+