مکان های فضای کاری در Hangzhou

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Hangzhou

8/F Tower B, Zhejing Foreign Economics and Trade Plaza


دفاتر از CNY٦٨.٠٠ - CNY٨٥.٠٠
دفاتر مجهز در Hangzhou

4/F Euro America Centre


دفاتر از CNY٩١.٠٠ - CNY١٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hangzhou

9/F, Building A, Delixi Mansion


دفاتر از CNY٦٨.٠٠ - CNY٩٤.٠٠
دفاتر مجهز در Hangzhou

7/F, China Resources Building


دفاتر از CNY١٠١.٠٠ - CNY١٣٩.٠٠

با مراجعه به Hangzhouدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+