مکان های فضای کاری در Kunming

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kunming

16/F, East Tower Dongfangshouzuo


دفاتر از CNY٧٤.٠٠ - CNY١٠١.٠٠
دفاتر مجهز در Kunming

13A/F, Kunming Square


دفاتر از CNY٧٤.٠٠ - CNY١٠١.٠٠

با مراجعه به Kunmingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+