مکان های فضای کاری در Kunshan

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kunshan

6/F, Kunshan ICC


دفاتر از CNY٥١.٠٠ - CNY٧٠.٠٠
دفاتر مجهز در Kunshan

11/F, Tower 2, Jinghope Plaza


دفاتر از CNY٧١.٠٠ - CNY٩٧.٠٠
دفاتر مجهز در Kunshan

10/F, Nison Plaza


دفاتر از CNY٦٤.٠٠ - CNY٨٨.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kunshan

5F,East Side, THE HUB Tower 3


دفاتر از CNY١٤٦.٠٠ - CNY١٨٢.٠٠
دفاتر مجهز در Kunshan

11F, Tower B, Central Towers


دفاتر از CNY٩٧.٠٠ - CNY١٣٣.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kunshan

2/F ShanghaiMart


دفاتر از CNY١٠٣.٠٠ - CNY١٢٩.٠٠
دفاتر مجهز در Kunshan

43/F, Maxdo Centre


دفاتر از CNY١١٣.٠٠ - CNY١٤١.٠٠
دفاتر مجهز در Kunshan

24/F, Cloud 9 International Plaza


دفاتر از CNY١١٣.٠٠ - CNY١٥٥.٠٠
دفاتر مجهز در Kunshan

8/F, Longemont Yes Tower


دفاتر از CNY١٠٣.٠٠ - CNY١٢٩.٠٠
دفاتر مجهز در Kunshan

8/F, 1111 Changshou Road


دفاتر از CNY١٠٥.٠٠ - CNY١٤٤.٠٠
دفاتر مجهز در Kunshan

22/F, Centro


دفاتر از CNY٩٧.٠٠ - CNY١٣٣.٠٠
دفاتر مجهز در Kunshan

9/F, Eco City


دفاتر از CNY١٦٦.٠٠ - CNY٢٢٨.٠٠
دفاتر مجهز در Kunshan

Shanghai Centre, West Office Tower


دفاتر از CNY١٦٦.٠٠ - CNY٢٢٨.٠٠

با مراجعه به Kunshanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+