مکان های فضای کاری در Nanjing

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Nanjing

8 F, Jinling Hotel Asia Pacific Tower


دفاتر از CNY٩٢.٠٠ - CNY١٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Nanjing

24/F, Tower 2, Deji Plaza


دفاتر از CNY٩٢.٠٠ - CNY١٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Nanjing

13/F, Kingsley International Mansion


دفاتر از CNY٧١.٠٠ - CNY٩٨.٠٠
دفاتر مجهز در Nanjing

22/F, Siya Building


دفاتر از CNY٨٢.٠٠ - CNY١١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Nanjing

8/F, Building E07, Suning Wisdom Valley


دفاتر از CNY٥٩.٠٠ - CNY٨١.٠٠

با مراجعه به Nanjingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+