مکان های فضای کاری در Ningbo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Ningbo

18 F, China Life Tower


دفاتر از CNY٦٠.٠٠ - CNY٨٣.٠٠
دفاتر مجهز در Ningbo

8 F, Raffles City


دفاتر از CNY٦٨.٠٠ - CNY٨٥.٠٠

با مراجعه به Ningboدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+