مکان های فضای کاری در Suzhou

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Suzhou

10/F, Nison Plaza


دفاتر از CNY٦٤.٠٠ - CNY٨٨.٠٠
دفاتر مجهز در Suzhou

11/F, Tower 2, Jinghope Plaza


دفاتر از CNY٧١.٠٠ - CNY٩٧.٠٠
دفاتر مجهز در Suzhou

6/F, Kunshan ICC


دفاتر از CNY٥١.٠٠ - CNY٧٠.٠٠
دفاتر مجهز در Suzhou

25/F, Hongdou International Plaza


دفاتر از CNY٥٥.٠٠ - CNY٦٩.٠٠

با مراجعه به Suzhouدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+