مکان های فضای کاری در Wuhan

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Wuhan

16/F, Boss Will


دفاتر از CNY٧٢.٠٠ - CNY٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Wuhan

8F, Wuhan Tiandi – Corporate Center 5


دفاتر از CNY٨٨.٠٠ - CNY١١٠.٠٠
دفاتر مجهز در Wuhan

18F, Wuhan Poly Plaza


دفاتر از CNY٧٩.٠٠ - CNY١٠٩.٠٠
دفاتر مجهز در Wuhan

22/F, Chicony Centre


دفاتر از CNY٦٤.٠٠ - CNY٨٠.٠٠

با مراجعه به Wuhanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+