مکان های فضای کاری در Wuxi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Wuxi

25/F, Hongdou International Plaza


دفاتر از CNY٥٥.٠٠ - CNY٦٩.٠٠
دفاتر مجهز در Wuxi

10/F, Nison Plaza


دفاتر از CNY٦٤.٠٠ - CNY٨٨.٠٠
دفاتر مجهز در Wuxi

11/F, Tower 2, Jinghope Plaza


دفاتر از CNY٧١.٠٠ - CNY٩٧.٠٠

با مراجعه به Wuxiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+