مکان های فضای کاری در Barranquilla

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Barranquilla

Street 94 #51B-43 Sixth Floor


دفاتر از COP ٢٧.٥٠٠,٠٠ - COP ٣٧.٨٠٠,٠٠

با مراجعه به Barranquillaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+