مکان های فضای کاری در San Jose

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در San Jose

Centro Corporativo Plaza Roble


دفاتر از $١٣,٣٠ - $١٨,٣٠
دفاتر مجهز در San Jose

06th Floor


دفاتر از $١٤,٨٠ - $٢٠,٣٠

با مراجعه به San Joseدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+