مکان های فضای کاری در Nicosia

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Nicosia

1st, 5th Floors


دفاتر از € ٦,٩٠ - € ٩,٥٠
دفاتر مجهز در Nicosia

1st Floor, Hadjikyriakeion Bld 1


دفاتر از € ٥,٣٠ - € ٦,٦٠

با مراجعه به Nicosiaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+