مکان های فضای کاری در Prague

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Prague

4th and 3rd floor


دفاتر از 195 Kč - 243 Kč
دفاتر مجهز در Prague

Opening Soon


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Prague

14/682 Rybna street


دفاتر از 172 Kč - 237 Kč
دفاتر مجهز در Prague

Praha City Center


دفاتر از 172 Kč - 237 Kč
دفاتر مجهز در Prague

River Garden, 5th floor


دفاتر از 195 Kč - 268 Kč
دفاتر مجهز در Prague

2nd Floor


دفاتر از 214 Kč - 294 Kč
دفاتر مجهز در Prague

Na strži 1702/65


دفاتر از 214 Kč - 268 Kč
دفاتر مجهز در Prague

Dělnická 213/12


دفاتر از 149 Kč - 204 Kč
دفاتر مجهز در Prague

Nove Butovice


دفاتر از 195 Kč - 268 Kč
دفاتر مجهز در Prague

Aviatická 1092/8


دفاتر از 172 Kč - 237 Kč

با مراجعه به Pragueدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+