مکان های فضای کاری در Tampere

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Tampere

4th floor


دفاتر از ٧,٥٠ € - ٨,٢٠ €
دفاتر مجهز در Tampere

Tulli Business Park


دفاتر از ٨,٤٠ € - ١١,٦٠ €
دفاتر مجهز در Tampere

1st & 3rd floor


دفاتر از ٨,٤٠ € - ١١,٦٠ €
دفاتر مجهز در Tampere

Korkeakoulunkatu 7


دفاتر از ٦,٠٠ € - ٨,٢٠ €

با مراجعه به Tampereدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+