مکان های فضای کاری در Turku

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Turku

4th floor


دفاتر از ٦,١٠ €
دفاتر مجهز در Turku

Joukahaisenkatu 6


دفاتر از ٧,٨٠ € - ١٠,٧٠ €
دفاتر مجهز در Turku

1st floor


دفاتر از ٤,٨٠ € - ٦,١٠ €

با مراجعه به Turkuدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+