مکان های فضای کاری در Grenoble

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Grenoble

155-157 cours Berriat


دفاتر از ٥,٣٠ € - ٧,٣٠ €
دفاتر مجهز در Grenoble

18 rue de la Tuilerie


دفاتر از ٦,٧٠ € - ٧,٣٠ €
دفاتر مجهز در Grenoble

29 Boulevard des Alpes


دفاتر از ٧,٣٠ € - ١٠,١٠ €
دفاتر مجهز در Grenoble

196 C rue du Rocher de Lorzier


دفاتر از ٥,٦٠ € - ٧,٠٠ €

با مراجعه به Grenobleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+