مکان های فضای کاری در Lyon

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Lyon

5, place Charles Béraudier


دفاتر از ٨,٣٠ €
دفاتر مجهز در Lyon

20 rue de la Villette


دفاتر از ٩,٦٠ € - ١٣,٢٠ €
دفاتر مجهز در Lyon

93 rue de la Villette


دفاتر از ٨,٧٠ € - ١٠,٩٠ €
دفاتر مجهز در Lyon

Immeuble Danica B


دفاتر از ٧,٣٠ € - ١٠,٠٠ €
دفاتر مجهز در Lyon

Immeuble le Patio


دفاتر از ٨,٧٠ € - ١٢,٠٠ €
دفاتر مجهز در Lyon

23 rue crepet


دفاتر از ٧,٣٠ € - ١٠,٠٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Lyon

Campus Verrazzano


دفاتر از ٨,٧٠ € - ١٢,٠٠ €

با مراجعه به Lyonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+